Forståelse af Factoring: En grundlæggende guide

Introduktion til Factoring

Hvad er factoring?

Factoring er en finansieringsmetode, hvor en virksomhed sælger sine fakturaer til en faktoringsvirksomhed. Dette giver virksomheden mulighed for at få likviditet hurtigt, i stedet for at vente på betaling fra deres kunder. Factoring kan være en nyttig løsning for virksomheder, der har behov for at forbedre deres cash flow.

Hvordan fungerer factoring?

Factoring processen er relativt simpel. Når en virksomhed sælger sine fakturaer til en faktoringsvirksomhed, modtager de normalt en del af fakturabeløbet med det samme. Faktoringsvirksomheden tager derefter ansvaret for at inddrive betalingen fra kunderne. Når kunderne betaler fakturaen, modtager virksomheden resten af fakturabeløbet minus en faktureringsgebyr.

Fordele ved Factoring

Fordele for virksomheder

Factoring kan give flere fordele for virksomheder:

 • Forbedret likviditet: Factoring giver virksomheder mulighed for at få likviditet hurtigt, hvilket kan hjælpe med at dække omkostninger og investere i vækst.
 • Outsourcing af kreditstyring: Ved at sælge fakturaer til en faktoringsvirksomhed, overtager de ansvaret for at inddrive betalingen fra kunderne. Dette frigør tid og ressourcer internt i virksomheden.
 • Risikominimering: Hvis en kunde ikke betaler en faktura, er det faktoringsvirksomheden, der bærer risikoen, ikke virksomheden selv.

Fordele for kunder

factoring

Factoring kan også have fordele for virksomhedens kunder:

 • Forbedret kreditværdighed: Hvis en virksomhed bruger factoring, kan det give dem en stærkere kreditværdighed, da de har sikret sig likviditet og betalingsevne.
 • Forbedret kundeservice: Factoringvirksomheder er specialiserede i at inddrive betalinger, hvilket kan føre til en mere effektiv og professionel inddrivelsesproces.

Ulemper ved Factoring

Ulemper for virksomheder

factoring

Factoring kan også have nogle ulemper for virksomheder:

 • Omkostninger: Factoring involverer normalt faktureringsgebyrer, hvilket kan påvirke virksomhedens fortjeneste.
 • Manglende kontrol: Når en virksomhed sælger sine fakturaer, mister de en vis kontrol over inddrivelsesprocessen og kundeforholdet.

Ulemper for kunder

factoring

Der er også nogle ulemper for virksomhedens kunder:

 • Øget kompleksitet: Hvis en virksomhed bruger factoring, kan det medføre ekstra dokumentation og processer for kunderne.
 • Øget risiko: Hvis factoringvirksomheden ikke lykkes med at inddrive betalingen, kan det påvirke kundernes forhold til virksomheden.

Factoring vs. Traditionel bankfinansiering

Hvordan adskiller factoring sig fra traditionel bankfinansiering?

Factoring adskiller sig fra traditionel bankfinansiering på flere måder:

 • Sikkerhedskrav: Traditionel bankfinansiering kræver normalt sikkerhed i form af aktiver eller personlige garantier, mens factoring er baseret på virksomhedens fakturaer.
 • Udbetalingstid: Factoring giver virksomheder mulighed for at få likviditet hurtigt, mens traditionel bankfinansiering kan tage længere tid.
 • Risiko: Ved factoring bærer faktoringsvirksomheden risikoen for manglende betaling, mens virksomheden selv bærer risikoen ved traditionel bankfinansiering.

Hvornår er factoring mere hensigtsmæssig end traditionel bankfinansiering?

Factoring kan være mere hensigtsmæssig end traditionel bankfinansiering i følgende situationer:

 • Når virksomheden har behov for likviditet hurtigt.
 • Når virksomheden har svært ved at opfylde bankens sikkerhedskrav.
 • Når virksomheden ønsker at outsource kreditstyringen.

Factoring processen

Indsendelse af fakturaer

Factoring processen starter med, at virksomheden indsender sine fakturaer til faktoringsvirksomheden. Dette kan normalt gøres elektronisk eller via post.

Due diligence og kreditvurdering

Efter indsendelse af fakturaerne udfører faktoringsvirksomheden en due diligence og kreditvurdering af virksomheden og dens kunder. Dette er for at vurdere risikoen og fastsætte faktureringsgebyret.

Finansiering og udbetaling

Når due diligence og kreditvurderingen er afsluttet, kan faktoringsvirksomheden tilbyde finansiering til virksomheden. Dette kan ske ved at udbetale en del af fakturabeløbet med det samme eller ved at oprette en kreditlinje.

Factoring typer

Recourse factoring

Recourse factoring er en type factoring, hvor virksomheden bærer risikoen for manglende betaling. Hvis en kunde ikke betaler en faktura, skal virksomheden tilbagekøbe den fra faktoringsvirksomheden.

Non-recourse factoring

Non-recourse factoring er en type factoring, hvor faktoringsvirksomheden bærer risikoen for manglende betaling. Hvis en kunde ikke betaler en faktura, er det faktoringsvirksomheden, der bærer tabet.

Off-balance sheet factoring

Off-balance sheet factoring er en type factoring, hvor fakturaerne ikke vises på virksomhedens balance. Dette kan have fordele i forhold til regnskabsmæssige og skattemæssige forhold.

Factoring vs. Inkasso

Hvordan adskiller factoring sig fra inkasso?

Factoring adskiller sig fra inkasso på flere måder:

 • Finansiering: Factoring involverer finansiering af fakturaer, mens inkasso fokuserer på inddrivelse af ubetalte fakturaer.
 • Risiko: Ved factoring bærer faktoringsvirksomheden risikoen for manglende betaling, mens inkassovirksomheden normalt opkræver et gebyr baseret på inddrivelsesresultatet.

Hvornår er factoring mere hensigtsmæssig end inkasso?

Factoring kan være mere hensigtsmæssig end inkasso i følgende situationer:

 • Når virksomheden har behov for likviditet hurtigt.
 • Når virksomheden ønsker at outsource kreditstyringen.
 • Når virksomheden ønsker at minimere risikoen for manglende betaling.

Factoring i Danmark

Markedsudvikling

Factoringmarkedet i Danmark er vokset i de seneste år. Flere og flere virksomheder benytter sig af factoring som en løsning til at forbedre deres likviditet og håndtere risici.

Regulering og lovgivning

Factoring er ikke reguleret på samme måde som traditionel bankfinansiering. Der er dog stadig regler og lovgivning, der gælder for factoringvirksomheder for at beskytte både virksomheder og kunder.

Factoring og små virksomheder

Hvordan kan factoring hjælpe små virksomheder?

Factoring kan være særligt nyttigt for små virksomheder, da det giver dem mulighed for at få likviditet hurtigt og forbedre deres cash flow. Dette kan hjælpe dem med at dække omkostninger, investere i vækst og undgå likviditetsproblemer.

Overvejelser for små virksomheder

Små virksomheder bør dog også overveje nogle faktorer, før de beslutter sig for at bruge factoring. Dette inkluderer omkostninger, kontraktbetingelser, kundeforhold og indvirkning på virksomhedens image.

Factoring og international handel

Fordele ved factoring i international handel

Factoring kan have flere fordele i forbindelse med international handel:

 • Risikominimering: Factoringvirksomheder kan hjælpe med at minimere risikoen for manglende betaling i forbindelse med internationale transaktioner.
 • Finansiering: Factoring kan give virksomheder mulighed for at finansiere deres internationale handelstransaktioner og forbedre deres likviditet.

Udfordringer ved factoring i international handel

Der er dog også udfordringer ved factoring i forbindelse med international handel, herunder valutarisici, kulturelle forskelle og komplekse handelsregler.

Konklusion

Factoring er en finansieringsmetode, der kan hjælpe virksomheder med at forbedre deres likviditet og håndtere risici. Det kan være en nyttig løsning for virksomheder, der har behov for likviditet hurtigt og ønsker at outsource kreditstyringen. Factoring adskiller sig fra traditionel bankfinansiering og inkasso på flere måder, og det kan være mere hensigtsmæssig i visse situationer. Factoringmarkedet i Danmark er vokset i de seneste år, og der er regler og lovgivning, der gælder for factoringvirksomheder. Factoring kan også være særligt nyttigt for små virksomheder og i forbindelse med international handel, men der er også udfordringer, der skal overvejes. Samlet set kan factoring være en effektiv finansieringsmetode, der kan hjælpe virksomheder med at opnå likviditet og håndtere risici på en effektiv måde.