En grundig forklaring af import

Hvad er import?

Definition af import

Import er en økonomisk aktivitet, hvor varer eller tjenester købes fra et andet land og bringes ind i ens eget land. Det er en vigtig del af international handel og spiller en afgørende rolle i økonomien.

Hvorfor er import vigtigt?

Import er vigtigt af flere grunde:

 • Adgang til varer og tjenester: Import giver mulighed for at få adgang til varer og tjenester, som måske ikke er tilgængelige eller produceres i tilstrækkelige mængder i ens eget land.
 • Økonomisk vækst: Import kan bidrage til økonomisk vækst ved at stimulere konkurrencen, øge produktudvalget og skabe nye forretningsmuligheder.
 • Specialisering: Import tillader lande at fokusere på produktionen af varer og tjenester, hvor de har en konkurrencemæssig fordel, og importere de varer, hvor andre lande har en fordel.
 • Kulturel udveksling: Import af varer og tjenester kan også bidrage til kulturel udveksling og berigelse.

Hvordan fungerer import?

Importprocessen trin for trin

Importprocessen kan opdeles i følgende trin:

 1. Identifikation af behov: Virksomheder identificerer behovet for importerede varer eller tjenester.
 2. Sourcing: Virksomheder finder leverandører i andre lande og indgår kontrakter og aftaler.
 3. Transport: Varerne transporteres fra eksportlandet til importlandet via søfragt, luftfragt eller landtransport.
 4. Told og formaliteter: Ved ankomsten til importlandet skal varerne gennemgå toldbehandling og opfylde eventuelle importformaliteter.
 5. Distribution: Efter toldklareringen distribueres varerne til de relevante modtagere.

Dokumenter og formaliteter ved import

import

Ved import er der visse dokumenter og formaliteter, der skal håndteres:

 • Handelsfaktura: En faktura, der angiver prisen på varerne og andre relevante oplysninger.
 • Tolddokumenter: Dokumenter, der angiver varernes oprindelse, værdi og toldtariffer.
 • Transportdokumenter: Dokumenter, der beviser ejerskab og retten til at transportere varerne.
 • Certifikater: Specifikke certifikater, der kan være påkrævet afhængigt af varetypen, f.eks. sundhedscertifikater for fødevarer.

Fordele og ulemper ved import

Fordele ved import

Import har flere fordele:

 • Adgang til mangfoldighed: Import giver adgang til et bredt udvalg af varer og tjenester fra forskellige lande, hvilket øger forbrugerens valgmuligheder.
 • Økonomisk effektivitet: Import tillader lande at fokusere på produktionen af varer og tjenester, hvor de har en konkurrencemæssig fordel, hvilket kan føre til øget produktivitet og effektivitet.
 • Konkurrence og innovation: Import stimulerer konkurrencen på markedet, hvilket kan føre til øget innovation og forbedring af produkter og tjenester.

Ulemper ved import

import

Import kan også have visse ulemper:

 • Afmatning af lokal produktion: Import af billige varer kan føre til en afmatning af den lokale produktion og tab af arbejdspladser.
 • Afhængighed af udenlandske leverandører: En høj grad af import kan gøre et land afhængig af udenlandske leverandører, hvilket kan være problematisk i tilfælde af politiske eller økonomiske kriser.
 • Handelsunderskud: Hvis et land importerer mere, end det eksporterer, kan det føre til et handelsunderskud og ubalance i økonomien.

Importregler og told

Toldtariffer og importafgifter

Toldtariffer og importafgifter er afgifter, der pålægges ved import af varer. Disse afgifter kan variere afhængigt af varetypen og oprindelseslandet.

Importrestriktioner og forbudte varer

Nogle varer kan være underlagt importrestriktioner eller endda være forbudte at importere af forskellige årsager, f.eks. sikkerhedsmæssige eller sundhedsmæssige hensyn.

Import i Danmark

Importstatistikker for Danmark

Importen spiller en vigtig rolle i den danske økonomi. I 2020 blev der importeret varer og tjenester til en samlet værdi af X milliarder kroner.

Importsektorer i Danmark

Nogle af de vigtigste importsektorer i Danmark inkluderer fødevarer, maskiner og udstyr, kemikalier og elektronik.

Import og globalisering

Importens rolle i globaliseringen

Import spiller en central rolle i globaliseringen ved at muliggøre international handel og udveksling af varer og tjenester på tværs af landegrænser.

Globaliseringens påvirkning af import

Globaliseringen har øget importen ved at skabe større handelsmuligheder, nedbryde handelshindringer og øge den økonomiske integration mellem lande.

Import vs. eksport

Forskellen mellem import og eksport

Forskellen mellem import og eksport er, at import er køb af varer eller tjenester fra et andet land til ens eget land, mens eksport er salg af varer eller tjenester fra ens eget land til et andet land.

Sammenhængen mellem import og eksport

Import og eksport er tæt forbundet og påvirker hinanden. Et lands import afhænger ofte af dets eksport, og eksporten kan påvirkes af importen af råvarer eller komponenter til produktion.