Forståelse af Sponsorat

Hvad er et Sponsorat?

Hvad betyder begrebet ‘sponsorat’?

Et sponsorat er en aftale mellem en virksomhed og en anden part, hvor virksomheden yder økonomisk støtte eller andre ressourcer til den anden part i bytte for eksponering eller andre fordele. Det kan være i form af penge, produkter, tjenester eller markedsføringsmæssig støtte.

Hvordan fungerer et sponsorat?

Et sponsorat fungerer ved, at virksomheden indgår en aftale med den anden part om at yde støtte i form af penge, produkter eller tjenester. I bytte for denne støtte får virksomheden eksponering og andre fordele, som kan være med til at styrke virksomhedens brand og omdømme.

Hvad er formålet med et sponsorat?

Formålet med et sponsorat er for virksomheden at opnå forskellige fordele, såsom øget brand awareness, styrket omdømme, øget salg eller adgang til en bestemt målgruppe. Sponsorater kan også være en måde for virksomheder at vise deres støtte til en bestemt sag eller begivenhed.

Fordele ved Sponsorater

Hvad kan virksomheder opnå gennem sponsorater?

Gennem sponsorater kan virksomheder opnå forskellige fordele, såsom:

 • Øget synlighed og eksponering
 • Styrket brand awareness
 • Adgang til en bestemt målgruppe
 • Styrket omdømme og image
 • Øget salg og indtjening

Hvordan kan sponsorater bidrage til brand awareness?

Sponsorater kan bidrage til brand awareness ved at give virksomheden eksponering og synlighed i forbindelse med en bestemt begivenhed, en sportsklub, en kulturel begivenhed osv. Dette kan øge kendskabet til virksomheden og dens produkter eller tjenester blandt en bredere målgruppe.

Hvordan kan sponsorater styrke virksomhedens omdømme?

Sponsorater kan styrke virksomhedens omdømme ved at associere virksomheden med en bestemt begivenhed, en god sag eller en værdifuld aktivitet. Ved at støtte noget, der er positivt og værdifuldt for samfundet, kan virksomheden opnå en positiv opfattelse og dermed styrke sit omdømme.

Ulemper ved Sponsorater

Hvilke risici er der ved sponsorater?

Ved sponsorater er der visse risici, som virksomheder skal være opmærksomme på:

 • Økonomisk byrde – Sponsorater kan være dyre, og det er vigtigt at vurdere, om investeringen vil give en tilstrækkelig return on investment.
 • Negativ eksponering – Hvis den begivenhed, klub eller person, som virksomheden sponsorerede, bliver involveret i skandaler eller kontroverser, kan det påvirke virksomhedens image negativt.
 • Manglende effekt – Hvis sponsoratet ikke når ud til den ønskede målgruppe eller ikke skaber den ønskede effekt, kan det være en spildt investering.

Hvordan kan sponsorater være en økonomisk byrde?

Sponsorater kan være en økonomisk byrde, hvis virksomheden ikke får den ønskede return on investment eller hvis omkostningerne ved sponsoratet overstiger de forventede fordele. Det er derfor vigtigt at foretage en grundig analyse af investeringen og vurdere, om det er økonomisk forsvarligt.

Hvordan kan sponsorater påvirke virksomhedens image negativt?

Sponsorater kan påvirke virksomhedens image negativt, hvis den begivenhed, klub eller person, som virksomheden sponsorerede, bliver involveret i skandaler, kontroverser eller har et dårligt omdømme. Dette kan påvirke virksomhedens image og opfattelse blandt kunder og offentligheden.

Valg af Sponsorater

Hvad skal man overveje, når man vælger et sponsorat?

Når man vælger et sponsorat, er der flere ting, man bør overveje:

 • Målgruppe – Hvem er målgruppen for sponsoratet, og passer den til virksomhedens målgruppe?
 • Formål – Hvad er formålet med sponsoratet, og hvordan kan det bidrage til virksomhedens mål?
 • Budget – Hvad er virksomhedens budget til sponsorater, og kan man få den ønskede effekt inden for dette budget?
 • Relevans – Er sponsoratet relevant for virksomhedens brand og værdier?

Hvordan kan man måle effekten af et sponsorat?

Effekten af et sponsorat kan måles på forskellige måder, såsom:

 • Øget brand awareness – Ved at måle kendskabet til virksomheden og dens produkter eller tjenester før og efter sponsoratet.
 • Salgsøgning – Ved at analysere salgstallene før og efter sponsoratet.
 • Feedback og undersøgelser – Ved at indhente feedback fra kunder og målgruppen om deres opfattelse af virksomheden og sponsoratet.

Hvilke typer af sponsorater findes der?

Der findes mange forskellige typer af sponsorater, såsom:

 • Sportsponsorater – Sponsorater af sportsklubber, sportsbegivenheder eller atleter.
 • Kultursponsorater – Sponsorater af kulturelle begivenheder, kunstnere eller museer.
 • Velgørenhedssponsorater – Sponsorater af velgørende organisationer eller begivenheder.
 • Eventsponsorater – Sponsorater af specifikke begivenheder, konferencer eller messer.

Sponsorater i praksis

Hvordan kan man finde potentielle sponsorater?

Der er flere måder at finde potentielle sponsorater på:

 • Research – Lav research og undersøg hvilke begivenheder, klubber eller organisationer der passer til virksomhedens målgruppe og værdier.
 • Netværk – Brug ens netværk til at finde potentielle sponsorater eller få anbefalinger.
 • Medier – Hold øje med medierne og vær opmærksom på begivenheder eller aktiviteter, der kunne være relevante for virksomheden.

Hvordan kan man forhandle en sponsorataftale?

Når man forhandler en sponsorataftale, er det vigtigt at have en klar idé om, hvad man ønsker at opnå og hvad man kan tilbyde. Her er nogle tips til forhandling:

 • Vær forberedt – Lav research på den anden part og vær klar på ens egne mål og ønsker.
 • Vær realistisk – Vurder hvad man kan tilbyde og hvad der er rimeligt at forvente i bytte.
 • Hold fokus – Hold fokus på de vigtigste punkter og undgå at lade forhandlingerne blive for komplekse.
 • Undersøg alternativer – Undersøg alternative sponsorater og vær klar på ens muligheder, hvis forhandlingerne ikke fører til det ønskede resultat.

Hvordan kan man aktivere et sponsorat?

For at aktivere et sponsorat og få mest muligt ud af det, er det vigtigt at være aktiv og engageret i samarbejdet. Her er nogle måder at aktivere et sponsorat:

 • Synlighed – Sørg for at få maksimal synlighed ved at udnytte alle tilgængelige kanaler, såsom sociale medier, pressemeddelelser og markedsføringsmateriale.
 • Aktiv deltagelse – Deltag aktivt i begivenheder eller aktiviteter, der er relateret til sponsoratet.
 • Skab relationer – Brug sponsoratet som en mulighed for at skabe relationer og netværke med andre deltagere eller interessenter.
 • Evaluering – Evaluer løbende effekten af sponsoratet og foretag eventuelle justeringer eller forbedringer undervejs.

Etiske overvejelser ved Sponsorater

Hvad er vigtigt at tage hensyn til i forhold til sponsorater og etik?

I forhold til sponsorater er det vigtigt at tage hensyn til følgende etiske overvejelser:

 • Transparens – Vær åben og transparent omkring sponsoratet og dets formål.
 • Relevans – Sørg for at sponsoratet er relevant for virksomhedens brand og værdier.
 • Ansvarlighed – Vær ansvarlig i forhold til de begivenheder eller aktiviteter, som virksomheden støtter.
 • Etablerede regler – Følg de etiske retningslinjer og regler, der er etableret inden for sponsoratets område.

Hvordan kan man sikre et ansvarligt sponsorat?

For at sikre et ansvarligt sponsorat er det vigtigt at foretage en grundig research og vurdering af den anden part, begivenheden eller aktiviteten. Man bør også være åben og transparent omkring sponsoratet og dets formål, samt følge etiske retningslinjer og regler.

Hvordan kan man undgå at sponsorater bliver opfattet som grønvaskning?

For at undgå at sponsorater bliver opfattet som grønvaskning, er det vigtigt at sikre, at sponsoratet er relevant og i overensstemmelse med virksomhedens faktiske handlinger og værdier. Det er også vigtigt at være transparent omkring sponsoratet og dets formål, samt at følge etiske retningslinjer og regler.