Selskabsform: En grundig forståelse af forskellige selskabsformer

Introduktion

At starte en virksomhed kan være en spændende, men også udfordrende proces. En af de første beslutninger, man skal træffe, er valget af selskabsform. En selskabsform er den juridiske struktur, som virksomheden opererer under, og det er vigtigt at forstå de forskellige muligheder for at træffe det rigtige valg. I denne artikel vil vi dykke ned i de forskellige selskabsformer og se på deres fordele og ulemper.

1. Enkeltmandsvirksomhed

Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed er den mest simple form for selskabsform. Som navnet antyder, er det en virksomhed, der ejes og drives af én person. Denne person har det fulde ansvar for virksomhedens økonomi og drift.

Fordele og ulemper ved en enkeltmandsvirksomhed

En af fordelene ved en enkeltmandsvirksomhed er, at det er nemt og hurtigt at etablere. Der er ingen krav om minimumskapital, og der er færre administrative byrder sammenlignet med andre selskabsformer. Dog er den største ulempe ved en enkeltmandsvirksomhed, at ejeren har et personligt ansvar for virksomhedens gæld og forpligtelser. Dette betyder, at ejeren kan risikere at miste personlige ejendele, hvis virksomheden går konkurs.

2. Interessentskab (I/S)

Hvad er et interessentskab?

selskabsform

Et interessentskab er en selskabsform, hvor to eller flere personer går sammen om at drive en virksomhed. Hver interessent bidrager med kapital eller arbejdskraft, og de deler både overskud og tab.

Fordele og ulemper ved et interessentskab

En af fordelene ved et interessentskab er, at det giver mulighed for at dele risikoen og ansvaret med andre. Derudover er et interessentskab også fleksibelt, da interessenterne kan aftale deres indbyrdes forhold. Dog kan et interessentskab også være udfordrende, da interessenterne kan have forskellige synspunkter og beslutninger kan være svære at træffe.

3. Anpartsselskab (ApS)

Hvad er et anpartsselskab?

selskabsform

Et anpartsselskab er en selskabsform, hvor virksomheden ejes af en eller flere ejere, der kaldes anpartshavere. Anpartsselskabet har en juridisk personlighed, hvilket betyder, at det er en selvstændig juridisk enhed adskilt fra ejerne.

Fordele og ulemper ved et anpartsselskab

En af fordelene ved et anpartsselskab er, at ejerne har begrænset ansvar for virksomhedens gæld og forpligtelser. Dette betyder, at ejerne kun hæfter med den kapital, de har investeret i selskabet. Derudover er et anpartsselskab også mere attraktivt for investorer, da det er nemmere at tiltrække kapital. En ulempe ved et anpartsselskab er dog, at der er flere administrative krav og regler, der skal overholdes.

4. Aktieselskab (A/S)

Hvad er et aktieselskab?

Et aktieselskab er en selskabsform, hvor virksomheden er opdelt i aktier, der kan ejes af både private og offentlige investorer. Aktieselskabet har en bestyrelse, der varetager den daglige drift, og aktionærerne ejer virksomheden i forhold til deres aktiebesiddelse.

Fordele og ulemper ved et aktieselskab

En af fordelene ved et aktieselskab er, at det giver mulighed for at tiltrække store mængder kapital fra både private og offentlige investorer. Derudover er aktionærerne kun ansvarlige for den kapital, de har investeret, hvilket giver dem begrænset ansvar. En ulempe ved et aktieselskab er, at der er flere krav til regnskabsaflæggelse og offentliggørelse af information.

5. Kommanditselskab (K/S)

Hvad er et kommanditselskab?

Et kommanditselskab er en selskabsform, hvor der er to typer partnere: komplementarer og kommanditister. Komplementarerne har det fulde ansvar for virksomhedens forpligtelser, mens kommanditisterne kun hæfter med den kapital, de har investeret.

Fordele og ulemper ved et kommanditselskab

En af fordelene ved et kommanditselskab er, at det giver mulighed for at tiltrække investorer, der ønsker at deltage i virksomheden uden at have det fulde ansvar. Kommanditisterne kan investere kapital, men undgår at hæfte personligt. En ulempe ved et kommanditselskab er dog, at komplementarerne har det fulde ansvar og derfor kan risikere at miste personlige ejendele.

6. Iværksætterselskab (IVS)

Hvad er et iværksætterselskab?

Et iværksætterselskab er en selskabsform, der er specielt designet til iværksættere. Det er en form for anpartsselskab, hvor der er færre krav til minimumskapital og regnskabsaflæggelse.

Fordele og ulemper ved et iværksætterselskab

En af fordelene ved et iværksætterselskab er, at det er nemt og hurtigt at etablere. Der er færre administrative byrder og krav, hvilket gør det mere attraktivt for iværksættere med begrænsede ressourcer. En ulempe ved et iværksætterselskab er dog, at det kan være sværere at tiltrække investorer på grund af de lavere krav til kapital.

7. Sammenligning af selskabsformer

Sammenligning af forskellige selskabsformers ansvar, kapitalkrav og regnskabskrav

Det kan være nyttigt at sammenligne de forskellige selskabsformer for at træffe det rigtige valg. Nedenfor er en oversigt over ansvar, kapitalkrav og regnskabskrav for hver selskabsform:

 • Enkeltmandsvirksomhed:
  • Ansvar: Personligt ansvar
  • Kapitalkrav: Ingen minimumskapital
  • Regnskabskrav: Mindre administrative byrder
 • Interessentskab (I/S):
  • Ansvar: Deler ansvar med andre interessenter
  • Kapitalkrav: Ingen minimumskapital
  • Regnskabskrav: Aftales mellem interessenterne
 • Anpartsselskab (ApS):
  • Ansvar: Begrænset ansvar
  • Kapitalkrav: Minimumskapital på 50.000 kr.
  • Regnskabskrav: Lovpligtig regnskabsaflæggelse
 • Aktieselskab (A/S):
  • Ansvar: Begrænset ansvar
  • Kapitalkrav: Minimumskapital på 500.000 kr.
  • Regnskabskrav: Lovpligtig regnskabsaflæggelse og offentliggørelse
 • Kommanditselskab (K/S):
  • Ansvar: Komplementarer har fuldt ansvar, kommanditister har begrænset ansvar
  • Kapitalkrav: Ingen minimumskapital
  • Regnskabskrav: Aftales mellem parterne
 • Iværksætterselskab (IVS):
  • Ansvar: Begrænset ansvar
  • Kapitalkrav: Minimumskapital på 1 kr.
  • Regnskabskrav: Mindre administrative byrder

8. Valg af selskabsform

Faktorer der skal overvejes ved valg af selskabsform

Når man skal vælge selskabsform, er der flere faktorer, der bør overvejes:

 • Ansvar: Vil du have personligt ansvar eller begrænset ansvar?
 • Kapital: Hvor meget kapital har du til rådighed?
 • Regnskab: Er du villig til at opfylde de nødvendige regnskabskrav?
 • Fleksibilitet: Har du behov for fleksibilitet i forhold til ejerstruktur og beslutningsprocesser?

Professionel rådgivning ved valg af selskabsform

Det kan være en god idé at søge professionel rådgivning, når man skal vælge selskabsform. En revisor eller advokat med erfaring inden for erhvervsjura kan hjælpe med at vurdere ens behov og træffe det rigtige valg.

Konklusion

Opsummering af forskellige selskabsformers karakteristika og valg af selskabsform

Valget af selskabsform er en vigtig beslutning, der kan have stor indflydelse på virksomhedens drift og ansvar. Ved at forstå de forskellige selskabsformers fordele og ulemper kan man træffe det rigtige valg. Uanset om man vælger en enkeltmandsvirksomhed, et interessentskab, et anpartsselskab, et aktieselskab, et kommanditselskab eller et iværksætterselskab, er det vigtigt at overveje ens ansvar, kapitalbehov og regnskabskrav. Med professionel rådgivning kan man sikre sig, at man træffer den bedst mulige beslutning for sin virksomhed.